ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ គឺនឹងមាន ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយ របស់ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អន្តរជាតិ ដែលមិនយកប្រាក់ចំណេញ Junior Chamber International Cambodia (សភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា) ហៅកាត់ថា JCI Cambodia ដែលត្រៀម នឹងរៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ ឡើងយ៉ាងអធិកអធម។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សភាយុវពាណិជ្ជករ អន្តរជាតិកម្ពុជា (JCI Cambodia) មានបំណង
Term Paper Composing By six Dollar Essay A time period paper is largely that paper that learners have to submit just after virtually every expression. Virtually every time period, the coed are assigned to a particular matter which they will need to post in the event the time period finishes. The main intent of distributing […]
ភ្នំពេញ៖ Samsung Galaxy J4+ & J6+ ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ ស្មាតហ្វូនថ្នាក់កណ្តាល។ បន្ទាប់ពី ការដាក់លក់ជាផ្លូវការ មិនបានយូរប៉ុន្មាន