ភ្នំពេញ៖ តំណាងសណ្ឋាគារ ឋានសួគ៌សុខា នាំយកថវិកា សប្បុរសធម៌សរុបចំនួន ៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក បានពីព្រឹត្តិការណ៍ រត់ប្រណាំងអន្តរជាតិ ពាក់កណ្តាលម៉ារ៉ាតុង និងប្រណាំងកង់លើកទី៥ លើភ្នំបូកគោ ដើម្បីប្រគល់ជូន ដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ។ ព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងអន្តរជាតិ ពាក់កណ្តាលម៉ារ៉ាតុង និងប្រណាំងកង់លើភ្នំបូកគោ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡា សប្បុរសធម៌ធំជាងគេ នៅក្នុងខេត្តកំពត ដែលរៀបចំឡើង ដោយ