ភ្នំពេញ​៖ ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ BNI Cambodia Football Cup 2018 បានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរលូត ក្រោមការរៀបចំដោយ Tycoon Chapter ដែលជាសមាជិក នៃ BNI Cambodia ក្នុងនោះដែល ជ័យលាភី ដែលត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ BNI Cambodia 2018 នេះ បានទៅក្រុមខ្លាំង Super Chaper ខណៈដែលក្រុម Master Chater បានលេខ ២ និងក្រុម Tycoon Chapter បានលេខ ៣ ។ ការប្រកួតពានរង្វាន់ BNI Cambodia 2018 បានបញ្ចប់ទៅ
ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីបំពេញនូវតំរូវការក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនចែកចាយផ្តាច់មុខ រថយន្ត ISUZU Pick-Up និង SUV ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានណែនាំនូវរថយន្ត Pick-Up ម៉ូដែលស៊ែរីថ្មី បំផុតលំដាប់ពិភពលោក “ISUZU D-Max Blue Power”