ភ្នំពេញ៖ ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនីយភាព ល្ខោនយីកេ រឿងទុំទាវ ក្រោមប្រធានបទ «ទុំទាវ៣ជំនាន់» ដ៏ធំនេះ នឹងប្រជុំដោយសិល្បករល្ខោនយីកេ ទាំង៣ជំនាន់ រួមមានសិល្បករ-សិល្បការិនី ជើងចាស់កាលពីទសវត្សរ៍ទី៦០ ទសវត្សរ៍ទី៨០
ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ស្មាតវ៉ចកំពុងតែមាន ការពេញនិយមខ្លាំង នៅលើទីផ្សារពិភពលោក ហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើន ក៏បន្តបញ្ចេញនូវស្មាតវ៉ចស៊េរីថ្មី
ភ្នំពេញ៖ នារាត្រីថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាដំណាក់កាល ចុងក្រោយនៃកម្មវិធី ប្រកាសពានរង្វាន់ ថ្នាក់តំបន់ និង ពិភពលោករបស់កម្មវិធី ពានរង្វាន់ អចលនទ្រព្យអន្តរជាតិ