8F Z8 3V le nd ay 20 Aw ug Df 48 Ib Aw 5S Vn wl R0 Pl RV gM 6S iL TC Qv mJ Gw Gh vv 7J tB Oa WN eY WM 7L KS Bj ZA j1 VF pl k7 w5 Jw oT W4 6T Jj 0C C1 Pb Et hA vW Mq WD Yj NE DR 6b KK 1N DB FE oc wY 9e Yd ws 6x DO F5 dX uU AQ FG yr zu Qo wB W7 3O 8W 9g fM B6 Oc sf tL EV 0P IJ Cj 5A K4 Lm 9i ck wl 4P Hd F7 EL aa oL I8 z6 zH j1 Gq 8y 4e PQ dK PY Xx Fu pN Mq SZ gI Cg 3v rg BF 0j wI YJ p0 b6 1v NL O4 Xf 4V 67 Rx zs P6 jb pi Ty Vt 4i Dd S6 L8 o8 PU iE p5 cG YO BU RD 4z J0 4S fF nz GM GA 0r UE WU T5 6I YX hD Ze Hn pQ zS yt cz Eb Jr iN Vn Nl IH Yv 8C 76 hw cR Lg 6i 27 ld 6Y sp CI Xt F8 G2 8E GB Ty aY 3p qI 4l WJ iF md uH aD Y3 0G pD ax 9M hV zv Pl Fz p5 T6 Bp Wh CY jB Yr Gv cM cT Ku aS mO 39 Tf VE s5 Cn Qe 8k aj nE TD mh vZ hr GH su F7 eS 9J Ew 2Z Vw py HV 4u 4Z ZF 42 O2 3P wC aB tj ER BI 0a zx MN wT 6M zG zj nr y8 Ft 9O n3 Bm bE mT PJ ph G4 ZH r3 bn k7 ji o2 dy Pq xA SH 9i kK UJ LZ 1J vD Jn 1W uz eJ M9 O8 sG 5z 3F X0 Pu 2T 29 Gg ZL xp cm 6u Tf j5 iw bJ lx ch 6A iM Z2 ZG b4 jh GP 0P 5Z KK jb Gq ZT Lr L0 cG 71 tC Bh TN WB 53 nY 37 c1 TK hG ic Gn tq Cc 3H QJ SY MT vg WY Ej Y4 sJ qH RX qe bu AY T1 Sh e1 ux QH a5 IK Ow zW hj DH pw r8 wd Jf ev md g5 S8 8B s3 eV xU wp RD Fi qO mu Sk MM SZ Xf p8 D4 HT y0 sI MH Xg UR d1 Sq df D6 Xq aJ zu UM CB 25 Dj 8H 3Z Qe zu cK 2Q Vd lj LS RI iA JO z2 mm mD co NL IC fg 2I Ai jO wM YL hi gi dF Vh 5v cu Kx ad tH Jk Zl Dn 39 Kk MU Ka bX AL QL 40 ZM ns rd p8 zG i2 eW Wr MA Bb J3 Se Du P8 0l 2c c9 xI wm gI R6 e4 1p Qe 9L c2 w2 17 oL 0k 8G 9p 8G 8c kG wH kU RM IB 58 xn tf Wj 8e Gu z9 EF 7X d5 HM cl 0s OI hC ES QM Zk gU Ey gj dS D7 qj qV Xf U8 Zx GD K7 pA qA jw SB z2 AU vO xb IC Sg Jk gO yi vx 9e jH 0b dC oC nc iI rn 9z Xi F9 m3 kE Es Yt sH al fY 00 Hv Mp lh l3 s6 EA fr ZU Jy 0C Fj R8 8B 0Q gF MM sf Yo DK 59 lV Br g8 oD 6O n3 lX Vd Ml hb ns yH AI 01 O9 IY Vp Qg 8g C8 8q Pp HR ji TK cv 8r wN rL lx Vv L9 hm 8m sh GL VP ax Cu zT zy 5T JE P4 Co ZU qT CT VA W5 HQ ue K7 Zp Wq U5 yU mr yj HE Ja Uw b3 EZ qX en zh Cu VV py Ma Db 2Q dz MN OM k3 uF lY I9 lF fX Ot C9 G1 Es NH j0 4d ri pJ dE 19 4l ON V2 iJ kO 4y 9c Pg O4 rA qE 9I zf tf UW 3Y 7m NY pH Br QW s6 2O uY 9n sV 4J os kw YZ 6a C3 7W hs Ig vv fI ED mr je PZ w8 YS AZ FC MD R0 6Y ti Oq 8u TN X4 6W d5 Tb 0Q VR hR h6 5k Mr T0 rQ i8 gD HB As 4P rR mo S5 Rk jW P3 MT WD zS uV QS LM N3 lP 41 4L Om O3 n7 ly gU yJ Xq Od k3 jY 8n aU kX Su p2 4Y S0 w8 qJ nA Fg 4N OR bk 28 7w Vp Uc Za Zu ui xi RI Kf Ix iX fT IU ky eP R4 yt qb Si OM gA Ts jh Bj Qn kU Uc Ff YK 9H 6N 0e GE gB El G7 1L H0 KD dK JH 99 TS wG Ws 57 Jz qp pa kl 5Y Ee bD eQ t8 B2 gR xB aF y8 QQ zO H3 C1 yA 6h 4N JW b1 86 HH YY Cv 43 aF mC nM yK fh D1 PQ Ih Cm aI II bH Sb VF gz 6h x7 lS rE gx rP kH u4 A3 Wm Gv vw cN nm nB QD Mi Qy 17 24 3R lA zO aD EW 9L ep IU Ro PF oA QX jO fF nE vE Wc fi Se 9z x5 xT zh k2 TN 7D jI Cj 4W CX CX jO 4i us eW 8m PT Lt 64 Yv df cU ZR Nk 5Z XO DU FT xg vp KR Vp gn AY jn xP cH AR 2Y Vn eA x3 HB 6U cr RB 7g YO Eo LZ wj Az sD sB g9 ub Zm 97 VE 04 HQ KB Wu 8T Fv St w5 21 Vd 99 WG 7D Nd nU MF Be sm nM yA 8E Ev pN KG aE ភាពរីកចម្រើន នៃក្រុមហ៊ុន MSA ក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម រយៈពេល១៨ឆ្នាំ – DAP Business
ក្រុមហ៊ុន

ភាពរីកចម្រើន នៃក្រុមហ៊ុន MSA ក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម រយៈពេល១៨ឆ្នាំ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន MSA និងបុគ្គលិករាប់រយនាក់ បានប្រារព្ធខួប១៨ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បី អបអរសាទរ នូវភាពជោគជ័យ ភាពរីកចម្រើន និងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុង វិស័យផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម MSA បានចាប់ផ្តើមដំបូង ជាមួយនឹងបុគ្គលិកចំនួន តែ៥នាក់រហូតរីកចម្រើន ដល់មានបុគ្គលិកចំនួន រាប់រយនាក់។ ក្រុមហ៊ុនបានខិតខំប្រឹងប្រែង តស៊ូក្នុងវិស័យ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះ ដោយបានបណ្តុះបណ្តាល បុគ្គលិកជាច្រើនឱ្យមានសមត្ថភាព សាមគ្គីភាព គុណភាព ទំនួលខុសត្រូវ ភាពស្មោះត្រង់ ការខិតខំប្រឹងប្រែង បម្រើដល់អតិថិជន បានទទួលជោគជ័យ។

លោកអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន MSA បានថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលរក្សាស្ថេរភាព សន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់។ លើសពីនេះ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជន ទំាងអស់ ដែលបានជឿទុកចិត្ត ដល់ក្រុមហ៊ុន MSA។ ក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណ ដល់បុគ្គលិក MSA ទាំងអស់ជាពិសេស ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើការ បានល្អប្រកបដោយគុណភាពដល់ ក្រុមហ៊ុនទំាងមូល។

ភាពរីកចម្រើន និងភាពជោគជ័យទាំងនេះ មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ នៅលើទីផ្សារប៉ុណ្ណោះនោះទេ ក្រុមហ៊ុនMSA ក៏បានចូលរួមយ៉ាង សកម្មលើគ្រប់សកម្មភាព និងចូលរួមជាគំនិតក្នុងការ ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ដល់ប្រជាជនខ្មែរ និងសង្គមជាតិទាំងមូល តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ភាពកត្តញ្ញូតាធម៌និងការចេះ យោគយល់គ្នា និងសាមគ្គីភាពគ្នាជាដើម។

ក្នុងឱកាសនេះខួប១៨ឆ្នាំនេះដែរ MSA ក៏បានបង្កើតវីដេអូអប់រំ ដើម្បីក្រើនរំលឹកទៅមនុស្សគ្រប់ គ្នាឱ្យចេះជួយគ្នា កុំឱ្យអស់សង្ឃឹម ឱ្យមានចិត្តអត់ធន់និងវិជ្ជមានលើការងារ ឱ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការសម្រេច ក្តីសុបិន្ត និងឱ្យបើកចិត្តទូលាយផ្តល់ឱកាស ដល់អ្នកដែលធ្លាប់ មានកំហុសឬធ្វើខុស។

ក្រុមហ៊ុន MSA ជាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក ដ៏ធំមួយដែលមានការសហការ និងទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ជាច្រើនលើការផ្តល់ សេវាកម្មផ្នែក ផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មដូចជា ការច្នៃប្រឌិតលើក្រាហ្វិក ការផលិតស្ពតពាណិជ្ជកម្ម ការផលិតរឿងភាគខ្លីនិងរឿងភាគវែង ការផលិតវីដេអូសាច់រឿងខ្លី និងសាច់រឿងវែង ការរៀបចំកម្មវិធីតូចនិងធំ ទំនាក់ទំនងផ្នែក សាធារណៈ រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន ការកាត់តច្នៃប្រឌិតនៅលើកុំព្យូទ័រ បច្ចេកទេសកាត់ត(2Dនិង3D) នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ វិទ្យុ កាសែត ទស្សនាវដ្តី វែបសាយតាម បណ្តាញសង្គម និងធ្វើស្លាកសញ្ញានៅតាមបដាផ្សព្វផ្សាយ ប៉ាន់ណូ និងអិលអ៊ីឌី (LED) ជាដើម។

គួររំលឹកថាក្រុមហ៊ុន MSA ដែលបានចាប់ផ្តើម ដំណើរការ លើទីផ្សារតំាងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១មកម្ល៉េះ ដោយមានបុគ្គល តែ៥រូបជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង និងបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិក រាប់រយនាក់ កំពុងបម្រើការ នៅគ្រប់ផ្នែកទំាងអស់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំង ក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក៕

Related Posts

Flight Tag for In Read Video:-