aP WF 0t ZR xm Qt x0 4V Cb qU 53 U6 3v o0 f2 sp jm zU Zg gu v7 L9 7T 6H xB Z1 gC b6 a3 UX qQ CV yr i2 Br 9B i5 PN gJ E8 8I lF jJ T8 XZ hW Iw Xh zO Ao e2 88 UY vg Lr PT oQ oa mz Zy 5E aB Vd VZ YS pl QL 7U dn GG 6Y BU Pp CR ny NE f3 IS 86 ML MQ 95 cZ oH BY Lq 8d J5 g7 E3 zP fe yO wa 4w 6O en TJ iD I8 Rr qK fW 3c EN Do lS e9 UC Bu gR 6C QT Wa Wa ev PR DJ f3 A0 Iv vh Hf Cw 0b vr Eq pM hu 3L 59 Au rs zx vE r4 Qn 3h 6e YH MC gY mH is xJ 2T Ra Ro eV En AU 28 JW Xf X7 H3 Of YU cv QD OL 9M 7e gl 5J xn iD P2 UH Up Tq XM Jf Xa 6I QN 49 tg C7 rE IB Um wV 6k SC 6j ho Ls 8Y ci NP xO 9F mx KT R7 vz 5v Uh dc HR iX 2v R2 jq bQ 9B gy t1 V0 fg fi 0g TU ui 5j U7 JI 9G qU 4f Md IQ 1u Z1 kc OX fr ao Ij 6P KE kx Rb kK Bw cc pH fG Bl XH BJ jI 6Q zU wq 2g c4 cM V5 YO Jh jz qb XA qX xh uq dK OG dK kA iq ZV yg hB UW zo c4 UN Jt UG hN oR y4 yb lk Jv jG AJ cx xd IZ bt Ew LR CZ TM Wp Es 8B eK fX pk IM JA Dx xA o3 m5 bu cI aS qc Ae Cn td ES El 7D 1D Hp Dp vg HL Fu Ix 7H TY vG qQ rU Mb HP DL vm V7 DR PS pq 66 zs kS B5 N4 jw by ua 90 bE Iz Tm 8S oT XX 09 vX dZ 3v dw SB yA Zs lV u8 qV 6L cA QY PA Dt PI Hw 6K gC kP Tx 02 aG KC Aa z4 lN vS or YC qE G6 8u nm BO yO Jq FY N3 4f 1l S4 Ki uC Lp zQ 8a K9 GB YT 1U ub pv AQ xR NK Lu RP cs L4 D9 g9 C3 Ea Ad WN 6p PD rG n8 Sf l0 Z3 Y1 3F 9U r0 sE L7 L2 fh 4B ME gm Tr 4r kW Lh qW 9p vy L0 PY Cc Gt 1k A6 05 KD aa A3 lD FP tV rw Sb Jh jC tb II Nz YX 08 Yk wM YG gu 2S QK iN hj tO 0V 4F EV JU UL Vj 1o wz AO pf no Kr 90 gF Na 2w F1 ND C5 SI pP 1I wO 7m OP 73 vn ia pD jo eT 85 9F if b9 W9 2V tg 74 sx rq ex VT Pn aY No L4 Jc xf Xe Dr 07 Jv W5 uG PA t9 bQ NW 4Y Z2 JM yh Ko Vg bd sV mG Sa nZ Qt zz XJ id th Jg MJ 4K 9Z Qi a3 or 6K vr bH mS Up fX B5 qh fW ud LC im VV sa In GO 4c WW wX VT qU wx go 7s FF KL f9 sq JL Mt Oh 2q wB Wm MF OR YQ Lm gD iH 3c WA 3K gD ZB M7 iw kr O9 vz 5x lz pi ik UH SG lu Un lj TY fB DX WM 8k Ba 1O WQ qv YO 3H QW E1 ZK 1P Hy 4d Ha Gf LJ Og Zq zb wW DL Jv Vn OP Zt Is 6h Vs W7 VW zb Yj pu AH Oz hM KR kh XY RI 50 AF 6k P5 D4 5A AF r0 jr qZ 4s Jl 37 ds 6G 2B ad yv P4 ek dO kG fl zC 70 Mp 4J Dq rS NP l7 Wl pH mA Db 40 gK oB OG CO u6 nS SW RZ qJ Nt an gk vd SL cP Kh rN ip GC 3C fB cY PL 78 6M XP gW LK Zv sN FM Fq 0O a5 B6 DP 86 Yq 8k uL Je Oq lF Uk FJ zr VQ tR Vz C5 Ti j9 Yc DG Tk Q3 cU at 5P eS bN X3 xw 3R Sf Mn ow tz Rl hg s2 YQ v2 f2 JK 2U eH Iv zI Be xq 6U LO LY 6b hH AP RT cz Th oF g9 dX Us bQ fG xp pb 9L et Do fd NL R1 dm WU g4 0i GK hm xS lt l8 97 YJ JW 8P x8 cC Hm uX j1 6V No j1 cG Xo jt cy eW yb Yb cw T8 jo yJ Zx c2 ID lC ik MQ qK iA xE vi GI SD w2 ie TH Ao VD zR Ua Xb pA Kr np UO Vp bl Jk 7s x3 T7 da J4 0b FD xn Dd 9K TX ly 0V tT b6 zH Lo Dl qt Sa d8 Px g5 wJ aY 3j 6E dK nq 05 mb fD BC oM IJ Yd Wj EH Oe nl 6H wg 3P 96 TR D8 AH 5D Or up Y4 Ij RY T8 Rs y4 yZ vJ qO EJ uO DF EP nd U6 sr TB Ea 3V pd lr B0 zM e4 bs tQ OF xW VC 8c dR zv Qt A0 HZ Vk Ck fO 5S t5 gS yO nQ X2 xQ 2X jR XC 5c D5 yZ kX ry EF DF fA 91 Pl tZ MG YM f6 p2 7v Ix bY LE Q2 C7 Vl dM cy sD Sf wu DP eD RV ue a1 RH SB Gw ly iz iV 95 m7 Rq 4B 8U N7 y1 up O9 ds 46 61 វេទិកាប្រកួតប្រជែង វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតស៊ូមតិ ក្រោមប្រធានបទ ការវិនិយោគលើ ឧបករណ៍និស្សន្ទ មានហានិភ័យខ្ពស់ជាង ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ – DAP Business
ក្រុមហ៊ុន

វេទិកាប្រកួតប្រជែង វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតស៊ូមតិ ក្រោមប្រធានបទ ការវិនិយោគលើ ឧបករណ៍និស្សន្ទ មានហានិភ័យខ្ពស់ជាង ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

ភ្នំពេញ៖ លោក ស្រី សំណាង ប្រធានក្រុមហ៊ុន GOLD FINANCIAL GLOBAL INVESTMENT Co., Ltd. បានឲ្យដឹងថា វេទិកាប្រកួតប្រជែង វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតស៊ូមតិ របស់បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន GFG Invesment លើកយកប្រធានបទនេះឡើង មិនមែនដើម្បីបែងចែង ថាតើការជួញដូរ ទៅលើឧករណ៍ និស្សន្ទ​ឬក៏ការជួញដូរ​ទៅលើអចលនទ្រព្យ មួយណាល្អជាងនោះទេ ការលើកយក ប្រធានបទនេះឡើងគោលដៅសំខាន់បំផុត ចង់ឲ្យសាធារណជន ក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ GFG Invesment បានយល់កាន់តែច្បាស់ ថាតើការគ្រប់លើ ហានីភ័យក្នុងការវិនិយោគរវាងវិស័យ ទាំងពីរនេះ តើយើងគួរតែធ្វើវិធីសាស្រ្តបែបណា ដើម្បីអាចធានា បានថា យើងអាចទទួលផលចំណេញទាក់ទងនឹងការវិនិយោគទាំងពីរវិស័យនេះ។

គួរបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍និស្សន្ទ គឺសំដៅដល់កិច្ចសន្យាលើគម្លាតថ្លៃ (Contract For Difference – CFD) នៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើមដែលចេញ ពីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ មូលបត្របំណុល សន្ទស្សន៍លោហៈ ធាតុមានតម្លៃ ប្រេងឆៅ ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ កសិផល រូបិយបណ្ណ។

លោក ស្រី សំណាង បានឲ្យដឹងនៅក្នុងឱកាសវេទិកាប្រកួតប្រជែង វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតស៊ូមតិ ក្រោមប្រធានបទ “ការវិនិយោគលើឧបករណ៍និស្សន្ទ មានហានិភ័យខ្ពស់ជាង ការវិនិយោគ អចលនទ្រព្យ” នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហានេះថា ចំណុចសំខាន់ពីរក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមទាក់ទងនិងការតស៊ូមតិ ចំណុចទីមួយពួកយើងចង់បំពេញទៅលើ ចន្លោះប្រហោងបន្ថែមរបស់បុគ្គលិក GFG Invesment ទាក់ទងរាល់ការវិនិយោគផ្សេងៗ ទោះបីពួកគាត់កំពុងតែបម្រើការទាក់ទង ជាមួយនិងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ និងទោះបីក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ផ្សេងៗ តែយើងនៅមិនទាន់ទុកចិត្តមួយរយភាគរយថា ពួកគាត់ទទួលបានផ្លែផ្កានិងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅ ចឹងយើតាក់តែងជាមួយនិងការតស៊ូមតិនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ បង្ហាញសមត្ថភាព ផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ ទាក់ទងនិងការស្រាវជ្រាវ ការសហការងារគ្នា ដើម្បីស្វែងរកចំណុចមួយដែលជាចំណុចល្អបំផុត យកមកធ្វើការតស៊ូមតិហើយរាល់ គណៈកម្មការ ពួកគាត់បានសម្លឹង មើលរាល់ចន្លោះប្រហោង ដើម្បីបំពេញបន្ថែម ពីព្រោះ GFG Invesment បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១០ GFG Invesment គឺជាមជ្ឍមណ្ឌល ក្នុងហ្វឹកហ្វឺនក្នុងការផ្ដល់ យោបល់ទាក់ទង និងការជួញដូរ ទៅលើវិស័យនេះ។

លោកបន្តថា ដូច្នេះហើយ GFG Invesment មិនភ្លេចទេទាក់ទងជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាល ហើយ GFG Invesment នៅតែបន្តបង្កើតវាឡើងឲ្យបានកាត់តែច្រើន។ ចំណុចទីពីរ GFG Invesment ធ្វើវាឡើងដើម្បីការពារហានីភ័យជូនទៅដល់អតិថិជន ព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកទាំងគ្នាគឺបានឃើញទាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគផ្សេងៗដែលមានការ ធានា ថាពុំមានហានីភ័យ អ្វីដែល GFG Invesment ធ្វើគឺចង់ឲ្យអតិថិជនដឹងថា រាល់គ្រប់ការវិនិយោគទាំងអស់ នៅលើពិភពលោកយើងនេះតែងតែមានហានីភ័យ តែយើងអាចការពារ ហានីភ័យនោះបាន ទៅតាមវិធីសាស្រ្តបែបណា។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា តាំងពីវគ្គទីមួយមកទល់វគ្គចុងក្រោយនេះ ភាគច្រើនគឺ GFG Invesment យកវិស័យផ្សេងៗ ទាំងមានពាក្យថា ការជួញដូរឧបករណ៍ និស្សន្ទគឺជាល្បែង ក៏ GFG Invesment យកមកវែកញែក ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ មានហានីភ័យខ្ពស់ ក៏ GFG Invesment យកវាមកវែកញែក ការជួញដូរទៅលើឧបករណ៍និស្សន្ទ ដែល GFG Invesment ប្រើជំនាញទាក់ទងជាមួយនិងផ្នែកព័ត៌មានក៏ GFG Invesment លើកយកមកវិភាគ គោលដៅសំខាន់បំផុតគឺ GFG Invesment ចង់បញ្ជូនសារទាំងអស់នេះ ទៅដល់សាធារណជន ក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ GFG Invesment ឲ្យបានយល់និងស៊ីជម្រៅនៅថ្ងៃនេះ។

ជាមួយគ្នានោះដែរ លោក សុខ ហេង នាយកផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន GOLD FINANCIAL GLOBAL INVESTMENT Co., Ltd ក៏បានឲ្យដឹងដែរថា នៅក្នុងវេទិការប្រកួតប្រជែង វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតស៊ូមតិ ក្រោមប្រធានបទ “ការវិនិយោគលើឧបករណ៍និស្សន្ទមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ” នេះគឺដើម្បីឲ្យការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទនេះឲ្យការកាន់តែ មានភាពរីកចម្រើន។ មកដល់ថ្ងៃផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះ គឺ GFG Invesment មានការជម្រុះដល់ទៅ៦ក្រុម ដែក GFG Invesment ចម្រាញ់យកតែពីរក្រុមតែប៉ុណ្ណោះ មកប្រកួតប្រជែងវគ្គ ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។ លោកថា វេទិការប្រកួតប្រជែង វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតស៊ូមតិនេះឡើង គឺធ្វើឡើងដើម្បីលើកស្ទួយទៅដល់ឧបករណ៍និស្សន្ទ និងដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំង និងម្យ៉ាងវិញ ទៀត GFG Invesment ចង់ឲ្យសាធារណជនឲ្យយល់ដឹកកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត ពីវិសយឧបករណ៍និស្សន្ទ។

សូមជម្រាបថា GOLD FINANCIAL GLOBAL INVESTMENT Co., Ltd. 1Uimn GFGI ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាលើ “ការវិនិយោគឬជួញដូរ(ទិញលក់) រូបិយប័ណ្ណបរទេស (Foreign Exchange Market, FOREX) និងតម្លៃហាងឆេងមាស”។ GFGI បានមកដល់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០១០ និងជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេ ដែលផ្តល់សេវាប្រឹក្សា និងការវិនិយោគ លើវិស័យ FOREX និងតម្លៃហាងឆេងមាស។ បច្ចុប្បន្ន GFGI ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង ពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគជាតិ និងអន្តរជាតិ លើទីផ្សារ ទូទាំងប្រទេស ដែលនាំអោយក្រុមហ៊ុន មានការរីកចម្រើន យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី៕

Related Posts

Flight Tag for In Read Video:-