ក្រុមហ៊ុន

សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន បង្កើនកិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ នានា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ភ្នំពេញ៖ ឱកាសចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិត និងការបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ​នឹងមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន នាដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន ដែលដឹកនាំដោយ លោកបណ្ឌិត ដេត សុខឧត្តម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យនានា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូ រវាងសាកលវិទ្យាល័យ។

ប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គនបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហានេះ រួមមាន សាកលវិទ្យាល័យ ខាប្រ៊ីនី (Cabrini University) នៅរដ្ឋ Pennsylvania សាកលវិទ្យាល័យ សេលឹមស្តេត (Salem State University) និងមហាវិទ្យាល័យ អ៊ែមើរសឹន (Emerson College) នៅទីក្រុងបុស្តុនរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត។ កិច្ចពិភាក្សានេះ គឺផ្ដោតលើឱកាសសម្រាប់ និស្សិតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ ការសិក្សារយៈពេលខ្លី កម្មវិធីសិក្សាដើម្បីទទួល បានសញាបត្របរិញ្ញាបត្រពីរ (២+២) និង កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាតាមរយ:ការផ្ទេរពិន្ទុពីសាកលវិទ្យល័យ អន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន ទៅសាកលវិទ្យាល័យ ដែលជាដៃគូ។

រួមជាមួយនឹងដំណើរ កិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការនេះ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន ក៏បានដឹកនាំក្រុមនិស្សិត ដែលមកពីជំនាញ ផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមដំណើរកំសាន្តរយៈពេល២សប្តាហ៍ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។ ដំណើរកំសាន្តនេះរួមមានការសិក្សា និងពិភាក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនពិតជាមូយនិស្សិតនៅទីនោះ ការសិក្សាពីសិល្បៈ វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច ការទស្សនា និងសម្រាកកំសាន្ត នៅទីក្រុងបុស្តុន និងបុរីញូយ៉ក។

គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ជាលទ្ធផល នៃទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូ សាកលវិទ្យល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន បានបន្តពង្រឹង និង ពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលមានកន្លងមក ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនានា នៅជុំវិញពិភពលោក ដូចជា កូរ៉េខាងត្បូង កាណាដា អូស្ត្រាលី អាមេរិក ថៃ ចិន ម៉ាឡេស៊ី និងបណ្តាប្រទេស ផ្សេងៗទៀត។ ជាក់ស្តែង សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន បានបញ្ជូននិស្សិតជាច្រើនដើម្បីបន្តការសិក្សា ការចូលរួមកម្មវិធី ផ្លាស់ប្ដូរ និស្សិត ការចូលរួម ការប្រកួត លក្ខណៈអន្តរជាតិ ការចូលរួមការសិក្សាកម្មវិធី២+២ និងដំណើរ កំសាន្តរយៈពេលខ្លីទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ ជាដៃគូទាំងនោះ៕

Related Posts