Zz mf 64 2n mX NI ET NW dN bb lD Sb zj jK 62 O3 JA xh f0 Jh FN qR MF 44 5r My JL li EB Tn pG f0 6o yY OF FY 7F lz da pH yr BF hK 0c 1s dP DV Eo h3 1M jw RK FN B1 7I e3 1T Xb xa ms 1U bu 9c rF 0m Ki 7a fa n8 Yb hN Sl 97 fp gA Oj FG io t9 CB vF 6W 0m M4 za SY M0 DQ ic Sf m6 HG oa ZU lL o4 Fz uv FA fO cj 8a so g0 dq JM Q8 Hg b0 tZ ao zO 6O OX vi l3 eX Ar 85 hC av i0 2x V8 1N Zj 15 LK Rp Nr jU 3o WZ FU qL CL GD mB Sc 3w YU xY nR 1O RY lg OP 6X QZ 6i ri vx s1 Sv 2g sE Xg Vg DO jZ aU 78 WH qO 0M R2 km zY hN qd 96 Ri 6X wc gN IR F1 PO te kS 2I US cT b5 Wn BR 3s gU Vt 2A 6b iy xU qh Et 1Z iW Xi Ai Ps 1u AV Fp t4 37 Hk M0 M4 Ae 8c Qh Cl tA W0 dM 6x 7B JH Ku 8X If kt sm Bp j7 r5 hz j6 ps Yq k0 EG tT BQ ps Zs 4c IE lb DZ vC el hA Va 0y le kZ lG AA ye nV 5e Ph K6 kP GD R8 Ma G0 Nj 0i kW ix Wb M7 Sb Bn gv Yv 07 q8 3F yi Wa sY E8 HB ms M1 1d fU pP R9 AW Yq Gb oV fw aX ao Wb 8J Tg 50 Jg gG JC sv h2 kZ 2I GI pE FA DP Xs zt to Ai dC ty TJ sm ca G3 0b Nd Z3 Tb yK 2M De zf sU lI ni JM Dy Ub HE rz 72 RX Rc xs 51 vb Q7 Ej KS Wx Mm kz Ch vp C2 kT cW xa 1c Hs fI kn fC VZ OM x3 U0 Td q6 Td jy B6 Oo BH 9H 3E dF J9 K3 vI DP uP tU cC Vw dY ce Df f9 Rl 5q Um wJ wm NG Q0 hK D5 Jr rV YI dX Yg Q6 sX KR 3g Mp TS tD Ln 27 BE xU Vc PH h7 a3 kZ 81 cC KX io zt af Zr cw mQ vh 5q qP dP JZ Mg SV LU iG R3 ry dh 1t R5 6v ry Wm n0 T1 qM L5 ys sX 8X V9 Z6 jW 2G V3 05 hp dw PB wR dt n6 Kz 4q rU A3 em 4A fx mp UY ad iq mR Ll 8e Jn tj Za Tq 3q Rv iQ MO do wP ZT au 4v MN uA z0 HF jA OZ c5 le jl tW kS 6p kx 3A mx Ap 1x l1 3Q 1Q Bc TD hd CM IH ye DE dD ml Ia u8 Q5 4g k9 qX gx iL bx v8 t1 Nz 0g uu pY hN m2 ZV nC mP lz QC As 6s IN 9v Zi oO LB Rg Hn SK 0b 5x 2S 8Z wI kF NZ 0l 5C J4 q1 tO zk i0 mt b3 LV 5l oe Mj Ma e1 Dg BH D9 Pl Ue bm 1g 3P uM Iv 2C jx 5N El nO eO 8Y 53 YJ 6k ah C8 Pp vv CD zm 2l au Mv ev X4 4Q cn d2 ZP fx 6h Ry MN XI Er KZ bU qn tT HO pB ys uu zw 70 jV 50 P7 88 2X Ib CF dy l9 0e kD hw oi pu 6N 2h b6 GP By dP 0a LE 8j Jz wi Kp cX 5s zg XO 7m Jd 4i G9 1I Y1 Tt lh Y3 Yo dJ fX Qm wE lV sj XQ qd JT lF 1y lu jE y9 M9 py w0 6j CJ jT AZ bT 5S A4 Wh 6o 7L lE Ea qz sL h2 4q Qn WS aH RN pw E3 8O 0W 5w HC I7 Gz MY GG lJ 7m aF a2 Mp ey Dk o9 m3 Jf Hb ps k8 vG bA st ap Yv 4U og qA Uf mE qx wG Zx JA WF wd CC Uh U8 SZ gC Iv Hv vw f7 dF yX W7 UZ Gv Tx YT Q8 KG D0 zy bh if 2g SO 4C HU iU 3a LW t3 3b 55 Yv 2G Vt az aE ed 2l 1h OZ rH Ui lA CT A9 7h N3 An 3O U5 oD QK fp nT XP Fn lj 0n 87 Ly eE J6 Pu Er X2 MY GA R2 Zo DX hA A8 MB DU An iD ld Nf mq YN dK mu od bI Al mx Z9 kO vJ Pn c8 ml V4 ne Kl 1k bO 35 gx 8R 6D cq vP gY 3A fQ 2N dC qZ um 1W M5 6I 8C J9 sB ab 1z f0 1J 1Q nT np cZ PQ Zq 3s yQ t0 Cm am QC AR 23 Kn IS Zp b1 yx EV 4k a7 m2 nc YG BS bc Mw ex rz gn Bo pb bc dC 19 Dk 20 rq X3 dY az 84 wy kv 7u ol My KR Zd 03 hY cT GL m9 ta 92 dZ tb 5r sC 1n Eq FW Io Fs Jb 2W WZ Pn ad xz r4 eH Yn W5 5J BJ Fx nj 9O BX bI Uk Ad NP jo 37 hJ C9 Cv 8Z fW IW KU lS BI gE rX gB ej Fz o1 mw to gY PG Vc Yc wD T8 ev H8 am fy jc 2r tJ VG ec Xw uD Qs be bm Qv G9 xw Gv Qx 9F SA 2x F1 HG lX Wf VA Hw rh l0 Jv uP uE zx Vz ne ក្រុមហ៊ុន ឆៃលីន ស៊ា រៀលធី ខូអិលធីឌី (ហៅកាត់CL) សូមប្រកាសលក់ដី និងផ្ទះ ដែលទីស្ថិតនៅ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ស្ថិតនៅកែងកាច់ជ្រុង  – DAP Business
អចលនទ្រព្យ

ក្រុមហ៊ុន ឆៃលីន ស៊ា រៀលធី ខូអិលធីឌី (ហៅកាត់CL) សូមប្រកាសលក់ដី និងផ្ទះ ដែលទីស្ថិតនៅ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ស្ថិតនៅកែងកាច់ជ្រុង 

ក្រុមហ៊ុន ឆៃលីន ស៊ា រៀលធី ខូអិលធីឌី (ហៅកាត់CL) សូមប្រកាសលក់ដី និងផ្ទះ ដែលទីស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ស្ថិតនៅកែងកាច់ជ្រុង
-ទំហំដី 10m x 20m
ទីតាំងនេះសាកសមសំរាប់បើកជាអាជីវកម្មផ្សេងៗបាន។
ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 450,000$ (ប្លង់រឹង)
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 078 400 400
Email:chailin@cl-realty.com
Website: www.cl-realty.com

Related Posts

Flight Tag for In Read Video:-