អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ឱកាសការងារ! CAMBO Cleaning Services ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាច្រើននាក់

CAMBO Cleaning Services ដែលមានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម សំអាតទូទៅគ្រប់ប្រភេទ ជាមួយតម្លៃសមរម្យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាច្រើននាក់ ដើម្បីបម្រើការផ្នេក Sale, Admin, Operation និងបុគ្គលិកអនាម័យ ។

លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី ១៥០ដុល្លារឡើងទៅ ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជា កន្លែងស្នាក់នៅ និងលុយថ្លៃអាហារ ។

លក្ខណ្ឌជ្រើសរើស៖
-មានភាពអត់ធ្មត់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម ក្នុងការងារ
-មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
-មានឬគ្មានបទពិសោធន៍
-មានភាពស្មោះត្រង់និងមានទំនាក់ទំនងល្អ
-គោរពពេលវេលា

សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ២ខ្សែ ០១១ ៧៨៨ ១១១ ឬ ០៨៧ ៧៨៨ ១១១៕

Related Posts