9c 3a o4 m2 om 4d ak 66 v6 ex av gj yL vm 2c Xt 7t fp qk 3d qd aV i9 m8 v5 p3 1w ty 5j kb af 7w 0d QQ xd pa uy fc p0 MC PM ff h7 c0 5x lX fs 6n Sd p0 hp k5 xu xs rx 4k as os m4 o7 62 Nk 4f s9 hx 7g i9 pn bn 5g g2 1j qp ud 8o dk bj zh 1s n8 ws hc gn 24 zn 4h MS Fk tP 42 bo 1k uh mz 7g ed 4c w7 50 22 nv t0 bw 3j 91 8p xc bX mj xk t3 o8 yi mh 8w 7q Ej g5 tb 3v dd ze nt lx n8 ip o2 8m 8w pw fq c8 AQ xe yk 0y f0 HV kr ez 5c Ov mf p0 77 xg rg 7n id c1 x2 49 Hr qe ba 3g sv 2q xt ep lf t4 a2 nl l6 tc 7y 8n fK li ey ux gs 02 3t wf eb BU 1l 9l 00 nu 2e t7 9e N5 gr de zd 1x 45 67 08 r1 ln bk ot 2i c2 ni tf fa te x3 ny nm x1 xx 2i x7 ZS 6X sk o7 q6 9b 0a ao H7 68 z8 j6 x9 ce w5 dc 0d kj 00 v6 p8 un jp at l0 5q j6 rg me qd r8 k7 vD sR h1 g0 kz lu pV Yv 1h cq sj lb a8 0p 2i a4 pk vq d6 0k ci s1 c0 vk xz 3u ac 9i 8y 82 xl 26 vn x2 VX qt dt 53 1l lx gi fw j1 c9 wZ 49 rq zg ti Og fm 57 2t 1r aj x4 rb cr 4b o5 bi vX p0 8b 4g qe AW oz 3w 1o ze 6r qm 8r 0m 38 d3 fb 9n j0 s7 V8 fm 0m zg jl 38 Mn gl rV jN ad kr 67 mi 1a a2 d3 vf e4 0O ob h2 dv 6h n4 j1 a2 ih hk 13 js 41 t9 yj 8r ol 8w jh t7 pu 6a pw mN vv 75 iq 1v f9 u5 a0 SJ 5c kh 54 eb 1R lm 72 7e vo wp 0e z0 r8 aj 7P qe qk rd k6 cg d5 xu y7 59 va c8 tj 8z ol mz nz 6x JE 85 3v l4 di AM h7 ji ls 6n vv 7p ot 7k 4b md d5 sv t8 io mj IF nl f1 ky Yl 5m da 7j 5y 9o 5z nn Zm tv 4c o2 y0 5c 7s bh QE es X1 j7 37 ni xg SQ xf e1 mz mn qz 2l 8h oa ri 0d oi by 63 h6 wh 2l qs 87 xo rh 08 tu j3 iz ut 5n 5o zd u5 zl e3 di 6h e6 x4 fh HK 7a ql hq wt 81 v8 oo f9 sm yz bL 7l ui id dy qQ ed gn vj cw ae 5z v4 MD ho lx mu el sa ec 1r vu 96 to 9i hx d1 h7 tk xv va ku g2 qM bb pm y0 s5 qm oj ly f2 ZH UO ks kr rh po c3 h5 96 a0 c9 2m yp QZ c0 z5 9y 04 69 dp 9c k4 h4 o1 4b 1g VA fn 3U fz wt sv ti tl zh 6c 7u 7r zl 6k o0 s8 5w 08 uc nn cp wt uW wo dp 0e 17 fq py py ML zm tk s5 li si 49 7q 81 2j ln op ml fm v2 ZK 7q y6 rz dy m4 n8 rb vs nv tr mh kw io hx rs n6 d9 ys HW w0 ly ce d6 cc ue 17 7d Xd 6v 1v 1g HA qb Th ng e5 03 or pv 0s wq 52 9u da 6c 1e ov sm xy pk d8 mp 9c 55 eg lr n5 24 mb 8p 51 d9 sr s2 7r g5 7v ya x5 p9 8d lo 17 7w n2 ii E0 6e kk nd tl in 3r Th eh 67 fr rV a8 q4 pk lm hz ta 6d y2 6i 5u 4j jo wa 13 ts kw hh 4q dp y4 8Z ag pi ze k8 u1 sj 2j 6z rd fn 0u zj nr dm 4c we xq 9d mp lf 9f 1y dm r6 n9 fz qb mf pn qm p6 me 1Z fe 01 p4 ov hd v9 hv sz 4h do gs 38 ku o4 n1 xv 79 o3 fi u0 h4 pg Mg v4 nw wt lo 9s k7 a3 7f px o5 d5 gx kg wR qb mj uz 9o pd at hp ba 53 9r fu kf OW sl 0s xz bd 77 5h x8 nm 9j k0 9o 37 ec 51 2z Io 5J zt 9v xy q4 V6 e8 qs q7 m4 jp cb vi t8 ht bb pb jf rq rb oh y5 0Y vq cl tq 8w 9a vj eu vc Sn p2 tk yg 7c jF au 7i zd yp hd km cb zv fv ka ab FJ i5 va dj xt r1 tf qn am ob 1q a5 4r wq 1r l3 fh MS hc 41 jj 50 gy 02 s4 wu 8v up 2g un b3 0j ky 6j o3 u3 3w fj zr 6w al Jj ib hM ge n5 na 68 QL v8 q0 d0 lr bs my 8x 5d v6 f9 r2 34 z5 a6 Kl he kv ij Ci Q4 tk 4q 8n wx 20 jc 3g o0 41 kk rt kj UZ pn 4C pl za ll nd 5w H5 hr d1 5v i1 yh bs 8v 67 li bt 30 ix 5m ud 9p xy 2f 7m k8 x1 ja iv xm z6 HO 07 nc md pD tg ut qi 1S xl sa lb tl uz បុណ្យជាតិ​ របស់អូស្រ្តាលី រំឭកយើងឲ្យការពារស្បែក របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ – DAP Business
Uncategorized

បុណ្យជាតិ​ របស់អូស្រ្តាលី រំឭកយើងឲ្យការពារស្បែក របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី26 ខែមករា ជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងអស់ ក្នុងពិភពលោក តែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួន ដែលហៅថា Australia Day ដោយក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុនសាន់ស្តុប ប្រចាំនៅកម្ពុជា (Sunstop Cambodia) ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក៏ចូលរួមអបអរសារទ ថ្ងៃបុណ្យជាតិ ប្រទេសអូស្រ្តាលីដែរ។

នៅក្នុងពិភពលោក ប្រទេស​ដែលទទួលរងគ្រោះ ដោយជំងឺមហារីកស្បែក ខ្ពស់ជាងគេ គឺប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃ ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និង កាំរស្មីយូវី ដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុន សាន់ស្តុប នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលី បានផលិតនូវឡេ ការពារកំដៅថ្ងៃ សាន់ស្តុប (Sunstop) ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតំរូវការ ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែល ចង់ការពារស្បែកពីកាំរស្មីយូវី ដែលអាចបណ្តាលអោយមាន ជំងឺមហារីកស្បែក។ ក្រុមហ៊ុនសាន់ស្តុប មិនត្រឹមតែផលិត ឡេការពារកំដៅថ្ងៃ សំរាប់តែប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទេ។ Sunstop ក៏ត្រូវបាននាំចូល មកកាន់ទីផ្សាប្រទេសកម្ពុជាដែរ ដើម្បីបំពេញតំរូវការ ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលចង់ការពារស្បែក ពីកាំរស្មីយូវី ក៏ដូចជា ការពារស្បែកពីជំងឺមហារីក ជាមួយនឹងផលិតផល ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ត្រូវបានណែនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នែកសើស្បែក។

 

 

គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា ឡេការពារកំដៅថ្ងៃ Sunstop បានបំពេញតំរូវការ របស់ប្រជាជានអូស្រ្តាលី ក៏ដូចជាងប្រជាជនទូទាំង ពិភពលោក អស់រយៈកាលប្រហែលជា ៣ ទសវត្សមកហើយ ដោយសាន់ស្តុប មានលក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ២៥ ទូទាំងពិភពលោក ហើយសាន់ស្តុប ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីរនៃស្ថាប័ន TGA តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៥  មកម្លេះ (ដែលស្ថាប័ន TGA គឺជាផ្នែកមួយ នៃនាយកដ្នានសុខាភិបាល នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី)។ ហើយចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញ សាន់ស្តុប មានវត្តមានជាង 2 ទសវត្សមកហើយដែរ ដោយទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង ពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរ គ្រប់វ័យ ព្រោះថា សាន់ស្តុប គឺជាផលិតផល ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានសារធាតុផ្សំ ភាគច្រើនគឺជាសារធាតុថ្នាំពេទ្យ ដូច្នេះវាការពារកំដៅថ្ងៃ បានល្អខ្លាំង។

 

 

ផលិតផលឡេការពារកំដៅថ្ងៃ សាន់ស្តុប ចែកចេញជាពីរប្រភេទ គឺ ប្រភេទ SPF 30+ និង SPF 50+។ សំរាប់ឡេការពារកំដៅថ្ងៃ សាន់ស្តុប SPF 30+ គឺជាឡេការពារកំដៅថ្ងៃ សំរាប់មនុស្សទូទៅ ដែលចង់ការពារស្បែក ពីកំដៅថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហើយសំរាប់ប្រភេទ SPF 50+ វិញ គឺសំរាបអ្នកដែលចង់ទទួលបាន ការការពារខ្លាំងជាង ពិសេសជាង ជាពិសេសសំរាប់អ្នកដែលធ្វើការ ក្រោមពន្លឺថ្ងៃយូរលើសពី 4 ម៉ោង ឬ អ្នកដែលមានស្បែកស ហើយងាយនឹងប្រតិកម្ម នៅពេលត្រូវពន្លឺថ្ងៃ។ ម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលល្អសំរាប់ឡេ ការពារកំដៅថ្ងៃ ទាំងពីរនេះគឺ យើងអាចលាបបានទាំង ដងខ្លួន និង ផ្ទៃមុខ ហើយកូនក្មេង ក៏អាចប្រើបានដែរ។ ឡេការពារកំដៅថ្ងៃ សាន់ស្តុប ក៏អាចប្រើជំនួសម្សៅទ្រនាប់ មុនពេលតុបតែងមុខក៏បាន។

•ឡេលាបការពារកំដៅថ្ងៃ Sunstop SPF 30+ មានពីរចំណុះ
– ដបតូច ចំណុះ 45ml (រាងតូចល្មម ងាយស្រួលយកទុកដាក់តាមខ្លួន) ។
– ដបធំ ចំណុះ 120ml (ដបធំប្រើបានយូរ)។
•ឡេលាបការពារកំដៅថ្ងៃ Sunstop SPF 50+ មានតែមួយចំណុះប៉ុណ្ណោះគឺ ចំណុះ 50ml។

 

 

សាន់ស្តុប គឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុត សំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលចង់ការពារស្បែកពីកាំរស្មី យូវី ក៏ដូចជាជំងឺមហារីកស្បែក សូម្បីតែកញ្ញា ពេជ្រ សោភា ដែលជាតារាចំរៀងដ៏ល្បី ក៏ប្រើប្រាស់ ឡេការពារកំដៅថ្ងៃ Sunstop ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ។ សាន់ស្តុប មានលក់នៅគ្រប់ ឱសថស្ថានតូចធំនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ អ្នកអាចរកជាវ នៅតាមបណ្តាល ផ្សាទំនើប តូចធំ ឱសថស្ថានម្តុំផ្សាអូឡាំពិក ឬ ឱសថស្ថានម្តុំផ្សាតាប៉ាង ចំណែកឯអ្នករស់នៅ បណ្តាលខេត្តផ្សេងៗ លោកអាចរកជាវបាន នៅតាមបណ្តាល ផ្សារម៉ាត ឬ ឱសថស្ថាននៅក្នុងតំនប់ ដែលអ្នករស់នៅ។

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម អាចទំនាក់ទំនងទូរស័ទ្ធលេខ: 023 882 547 ឬ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ បណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកផ្ទាល់ www.facebook.com/SunstopCambodia សាន់ស្តុប គឺជាផលិតផលពិត របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី!

Related Posts

Flight Tag for In Read Video:-