អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

សមាគមន៍អ្នកជំនាញ​ អចលនទ្រព្យកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំត្រីមាស

សមាគនអ្នកជំនាញ​ អចលនាទ្រព្យកម្ពុជា បានរៀបចំកិ្ជប្រជុំ ប្រចាំត្រីមាស ដើម្បីពិនិត្យការងារ អោយស្របទៅតាមគោលដៅ ដែលបានកំណាត់។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដែលប្រមូលផ្តុំអ្នក អ្នកឯកទេសផ្នែកអចលនវត្ថុ ខាងលើនេះ លោក ឃាង ពុទ្ធី ជាប្រធានសមាគមន៍ ក៏បានប្រកាស ពីសមាសភាព និងសុពលភាព ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង ៩រូប រួចក៏បានកំណត់ទិសដៅ និងលើកកម្ពស់ ស្មារតីក៏ដូចជាលើកទឹកចិត ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកផងដែរ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សមាគមន៍អ្នកជំនាញ អចលនាទ្រព្យកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជំរុញដល់ វិស័យអចលនាទ្រព្យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អោយស្រប់ទៅតាម ស្តង់ដាអន្តរេជាតិ និងសកលភាវូបនីយកម្ម ៕

Related Posts