ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានថ្មីៗ
ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នូវមុខងារថ្មីបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធី TrueMoney App ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីបន្ថែមទៀត ដែលជាតម្រូវការ ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ។
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា-ចិន នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បានដាក់សម្ពោធពិព័រណ៍ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើកទី២ក្នុងន័យលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម រវាងអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្ម នូវយុទ្ធសាស្ត្រ«ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ វិថី មួយ» ។ លោក សំ សិរិរតន៍ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានលើកឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធដំណើការពិព័រណ៍ នាព្រឹកថ្ងៃ ទី១០ ឧសភា នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រថា ពិព័រណ៌ថ្ងៃនេះ
ក្រុមហ៊ុន
បណ្ណាគារឌីឡាយ បានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួន ទៅកាន់សាធារណជន និងបណ្តាដៃគូរអាជីវកម្ម ឲ្យបានជ្រាបថា បណ្ណាគារឌីឡាយ មិនទទួលខុសត្រូវ នូវរាល់ទង្វើរបស់ អតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួន២រូប រួមមាន៖