ភ្នំពេញ៖ យានដ្ឋាន Klar Details AutoSaver ជាយានដ្ឋាន ថែទាំរថយន្តបែបទំនើប បានបើកសម្ពោធ ជាផ្លូវការ ក្នុងការបម្រើសេវាកម្ម លាងសំអាតរថយន្ត ប៉ូលា កូដធីង ជួសជុល និងថែទាំរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដោយផ្តោតលើផែនការ ការអភិវឌ្ឍន៍លើសេវាកម្ម និងការផ្តល់ដំណោះស្រាយ ប្រសិទ្ធភាព ជាក់លាក់ ដល់ម្ចាស់រថយន្ត និងអតិថិជន ជាមួយផលិតផលគុណភាព និងសេវាកម្មលក្ខណៈស្តង់ដារ ប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ។
ភ្នំពេញ៖ស្រាបៀរអាន់ឆ័រ បានរៀបចំកម្មវិធី ប្រគល់រង្វាន់ជូនអ្នកឈ្នះរង្វាន់ ទឹកប្រាក់១ម៉ឺនដុល្លារ ចំនួនប្រាំរូប និងអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១ពាន់ដុល្លារចំនួន ៤៤ រូបពីកម្មវិធី “ឈ្នះរង្វាន់ស្រាបៀរនិងទឹកប្រាក់ ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីស្រាបៀរអាន់ឆ័រ” កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ស្រាបៀរអាន់ឆ័រ ក្រុមការងារស្រាបៀរ អាន់ឆ័រ