ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានថ្មីៗ
ភ្នំពេញ៖ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស៊េរីថ្មី របស់ សាមសុង ចេញមកពេលនេះ គឺពិតជាធ្វើឱ្យអតិថិជនទាំងអស់ពេញចិត្ត និងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាក់ជាពុំខានឡើយ! នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​នេះ ដូចដែលអតិថិជនបានដឹងហើយថា រដូវធ្លាក់ភ្លៀងបានចូលមកដល់ ហើយដូច្នេះបញ្ហាខ្វះពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ហាលសម្លៀកបពាក់ ឬ សម្លៀកបំពាក់សើម ស្ទើរស្ងួត និងមានក្លិនផ្តុសគឺជាកង្វល់ សម្រាប់ អតិថិជន
ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានថ្មីៗ
ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទីពាក់កណ្តាលខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ថ្មីៗនេះ ស្រាបៀរអាន់ឆ័របានរៀបចំ កម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ ជូនអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១ពាន់ដុល្លារចំនួន ២៣ រូបបន្ថែមទៀតពីកម្មវិធី “ឈ្នះរង្វាន់ស្រាបៀរ និងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ពីស្រាបៀរអាន់ឆ័រ” ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអាន់ឆ័រ ក្រុមការងារស្រាបៀរអាន់ឆ័រ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ ភ្ញៀវកិត្តិយស