ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានថ្មីៗ
ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ពេលនេះគឺ ដល់ពេលដែលលោកអ្នក ត្រូវប្តូរមកទទួលយក ភាពរីករាយ ទំនើបទាន់សម័យ និងការកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែបបំផុត ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ដ៏វៃឆ្លាត សាមសុង UHD ស៊េរីទំនើបចុងក្រោយ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ នេះហើយ!