ពាណិជ្ជកម្ម

តោះលឿនឡើង! បងប្អូនណាខ្លះមិនទាន់បានចុះឈ្មោះ? BeeBush Tech Startup គឺជាសន្និសី​ទដ៏ អស្ចារ្យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០​នេះ ដោយផ្តោតទៅលើ បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែវិវឌ្ឍន៍ជាចំនុចក្តៅ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅទូទាំងពិភពលោក!

តោះលឿនឡើង! បងប្អូនណាខ្លះមិនទាន់បានចុះឈ្មោះ?
✅✅ចុះឈ្មោះទិញសំបុត្រតាមលីងខាងក្រោមនេះ
–> https://bit.ly/2XY7lDN

💰💰Ticket Price / តម្លៃសំបុត្រ៖
✅✅Standard Seat / កន្លែងធម្មតា: $29
✅✅VIP Seat / កន្លែងពិសេស: $34
✅✅ចុះឈ្មោះជាក្រុមចាប់ពី 5 នាក់ឡើង (Standard – $25 & VIP – $30)

– BeeBush Tech Startup គឺជាសន្និសី​ទដ៏ អស្ចារ្យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០​នេះ ដោយផ្តោតទៅលើ បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែវិវឌ្ឍន៍ជាចំនុចក្តៅ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅទូទាំងពិភពលោក!

📣តម្លៃខាងលើបូករួម អាហារសម្រន់ និង ប៊ូហ្វេថ្ងៃត្រង់ រួចហើយ
__________________________________
មូលហេតុដែលត្រូវចូលរួម:

1. បងប្អូននឹងអាច Networking ជាមួយគ្នា 2 ពេល! ពេលអាហារសម្រន់ ម៉ោង 8 – 9 ព្រឹក និង ប៊ូហ្វេថ្ងៃត្រង់ ម៉ោង 12 – 1:30 រសៀល

2. បងប្អូននឹងបានស្តាប់ ការចែករំលែក ពីវាគ្មិន ល្បីៗលើស 12 រូប ដែលពួកគាត់ នឹងប្រាប់ពីការលំបាកដែល ពួកគាត់ជួបប្រទះ និងវិធីដែលពួកគាត់ដោះស្រាយ

3. យើងខ្ញុំក៏មានវេទិកា សួរដេញដោលផងដែរ អំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណា បានជាក្រុមហ៊ុន Technology របស់ពួកគាត់ទទួលបាន ទុនវិនិយោគ រាប់សែន រាប់លានដុល្លារ ហើយថាតើ ក្រុមហ៊ុនដែលហ៊ានបោះទុន លើគំរោងវិនិយោគរួមនោះ គេផ្តោតទៅលើអ្វីខ្លះ!
___________________________________
កម្មវិធី / Agenda

1. 7:30 – 8:00 AM – Open For Registration
2. 8:00 – 9:00 AM – Coffee Break + Networking
3. 9:00 – 12:00 PM – 6 Speakers + Panel Discussion
4. 12:00 – 1:30 PM – Lunch Buffet + Networking
5. 1:30 – 5:00 PM – 5 Speakers + Panel Discussion
___________________________________
1. Conference Date​ / ​កាលបរិច្ឆេទ: January 18, 2020
2. Conference Time / ​ម៉ោង: 8 AM – 5 PM
3. Location / ទីកន្លែង: Tonle Bassac II Restaurant
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​☎️Contact / ទំនាក់ទំនង: 017 605 001 / 087 667 677 / 096 269 6869
☎️Sponsorship Opportunity: 012 540 145 / 098 696 696
___________________________________
Who Should Join?

1. Brands
2. Agencies
3. Top Executives
4. Startups
5. Entrepreneurs
6. Business Professionals

#beebush
#beebushtechstartups
#techstartup

Most Popular

DAP Business cover entrepreneurs, business flow, strategy marketing that can help readers to improve their businesses Copyright © 2016-2019

To Top