កម្សាន្ត

លោកឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ ចាត់ក្រុមការងារ បន្តនាំយកម្ហូបអាហារនិងទឹកបរិសុទ្ធ ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារ ជួរមុខ នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ៖លោកឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ សមាជិកក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចាត់ក្រុមការងារ បន្តនាំយកម្ហូបអាហារ ផ្លែឈើ និងទឹកបរិសុទ្ធ សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារជួរមុខ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត ដែលកំពុងបន្តប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវី-១៩ និងកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ សរុបជិត១០០០នាក់៕

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-23-34-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-23-42-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-23-44.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-23-47.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-23-49.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-23-57.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-00.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-02-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-05-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-07-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-12-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-14-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-16-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-20-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-22-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-24-1-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-39-1024x708.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-41-1024x740.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-15_14-24-43-1024x732.jpg

Most Popular

DAP Business cover entrepreneurs, business flow, strategy marketing that can help readers to improve their businesses Copyright © 2016-2019

To Top